ผลการเลือกตั้ง

ผลคะแนนเลือกตั้ง


ผลการเลือกตั้งทั่วไปอย่างเป็นทางการ (ตามประกาศ กกต. วันที่ 5 กรกฎาคม 2554)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ
35,203,107 คน
75.03 %
ไม่ประสงค์ลงคะแนน (แบ่งเขต)
1,419,088 บัตร
4.03 %
ไม่ประสงค์ลงคะแนน (บัญชีรายชื่อ)
958,052 บัตร
2.72 %
บัตรเสีย (แบ่งเขต)
2,039,694 บัตร
5.79 %
บัตรเสีย (บัญชีรายชื่อ)
1,726,051 บัตร
4.9  %

คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ

พรรค
คะแนน
ร้อยละ
ที่นั่ง
พรรคเพื่อไทย (พท.)
15,743,410
48.0%
61
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
11,433,501
35.1%
44
พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
1,281,522
4.03%
5
พรรครักประเทศไทย (ชูวิทย์)
998,527
3.0%
4
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)
494,894
1.6%
2

พรรคการเมืองที่ได้จำนวนที่นั่งสูงสุด 5 อันดับแรก

อันดับ
พรรคการเมือง
จำนวนที่นั่ง
แบบแบ่งแขต
จำนวนที่นั่ง
แบบบัญชีรายชื่อ
จำนวน
ที่นั่งรวม
1
พรรคเพื่อไทย (พท.)
204
61
265
2
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
115
44
159
3
พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
29
5
34
4
พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)
15
4
19
5
พรรคหลังชล
6
1
7
5
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)
5
2
7
แผนภาพกราฟแสดงผลการเลือกตั้ง วันที่ 3 .ค. 2554